Cement Special Plus 42,5 R

Cement Special Plus 42,5 R

Special Plus - 25 kg

Vyšší pevnost v tlaku!

Pytel: 25 kg

Portlandský cement je hydraulické pojivo, které se vyrábí mletím portlandského slínku s dalšími složkami (struska, popílek, vápenec apod.), síranem vápenatým, doplňujícími složkami a přísadami. Je určený pro staveništní přípravu betonů, malt a dalších stavebních směsí.

4,07 Kč/kg , kód: 00011199

101,70

doprava a platba
záruka: 24 měsíců
kategorie: Stěny – malty, vápno, cement, sádry
výrobce: Lafarge

Lafarge logo

Portlandský cement je vyráběn v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití. Portlandský cement je hydraulické pojivo, které se vyrábí mletím portlandského slínku se síranem vápenatým, doplňujícími složkami a přísadami. 

Vlastnosti:

  • rychlý nárůst počátečních pevností
  • rychlý a vysoký vývin hydratačního tepla
  • vysoké dlouhodobé pevnosti

Možnosti použití:

  • výroba betonu dle ČSN EN 206-1
  • výroba vyztužených a předepjatých betonů
  • výroba samozhutnitelných, vysokohodnotných a dalších speciálních betonů
  • drobná i velká prefabrikace
  • výroba malt, suchých maltových směsí a přípravků obsahujících cement

Zeptejte se na to, co Vás zajímá
 sem prosím napište slovo dkgips

* Povinná pole


Zeptejte se na to, co Vás zajímá
 sem prosím napište slovo dkgips

* Povinná pole