EURO-IPA V60 S35

EURO-IPA V60 S35

Asfaltový natavitelný pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skelné rohože tloušťky 3,5 mm, vrchní strana opatřena jemnozrnným minerálním posypem, spodní strana opatřena lehce tavitelnou folií.

46,22 Kč/m² , kód: 00065248

462,22

doprava a platba
záruka: 24 měsíců
kategorie: Asfaltové pásy
výrobce: Bitumax

Bitumax logo

Použití
Pás je určen do hydroizolačních souvrství podzemních částí budov proti zemní vlhkosti, případně v kombinaci s jinými kvalitnějšími asfaltovými pásy jako vnitřní (výjimečně i spodní) vrstva hydroizolačního souvrství plochých střech v základním provedení, které nevyžaduje zvýšené požadavky na kvalitu a trvanlivost.

Technologie

SVAP

Svaz výrobců asfaltových pásů ČR (SVAP)

Svaz sdružuje přední výrobce a dodavatele asfaltových pásů v ČR. Základním cílem Svazu je šíření a podpora vzdělanosti v oblasti asfaltových pásů pro hydroizolace staveb, sdružování zájemců o výzkum, vývoj a zkoušení těchto výrobků s důrazem na jejich praktické použití a prosazování standardů kvality asfaltových pásů do českých technických norem.

Svaz své cíle realizuje především prostřednictvím své činnosti, kterou je:

 • podpora šíření vzdělanosti a poznání v oblasti výroby, navrhování a používání asfaltových hydroizolačních pásů a souvisejících oblastí;
 • zavedení a udržování standardu kvality v oblasti výroby asfaltových pásů;
 • srovnávací testy asfaltových pásů dostupných na trhu ČR;
 • provozování informačního webu Svazu;
 • technická normalizace v oblasti asfaltových pásů;
 • pořádání školení, diskusí, exkurzí, konferencí a seminářů;
 • poskytování poradenských a konzultačních služeb;
 • publikační činnost;
 • financování projektů jiných fyzických nebo právnických osob, pokud tyto projekty přispívají k dosažení cílů Svazu, nebo jsou součástí jiného takového projektu;
 • získávání dotací, grantů a sponzorských příspěvků za účelem financování Svazu a jeho projektů;
 • spolupráce se subjekty, které sledují cíle slučitelné s cíli a činnostmi Svazu.

Ke stažení
SVAP – Abeceda asfaltových izolací (47 stran - 3 MB)
BITUMAX – Technologie pokládky (4 strany - 0,4 MB)

Video "Svaz výrobců asfaltových pásů ČR" (YouTube)

 


Zeptejte se na to, co Vás zajímá
 sem prosím napište slovo dkgips

* Povinná pole